Phụ Trách Kinh Doanh
Đỗ Thắng Sơn

0933 266 399

Hỗ Trợ 24/7

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach G650 Landaulet

Ảnh chi tiết Mercedes-Maybach G650 Landaulet

Mercedes-Maybach G650 Landaulet đã chính thức bước ra ánh sáng, theo chân những “người anh em” G63 AMG 6×6 và G500 4×42.

mercedes-maybach-g650-landaulet-4.jpg

mercedes-maybach-g650-landaulet-5.jpg

mercedes-maybach-g650-landaulet-6.jpg

mercedes-maybach-g650-landaulet-7-1.jpg

mercedes-maybach-g650-landaulet-8.jpg

mercedes-maybach-g650-landaulet-10.jpg

mercedes-maybach-g650-landaulet-12.jpg

mercedes-maybach-g650-landaulet-14.jpg

mercedes-maybach-g650-landaulet-19.jpg

mercedes-maybach-g650-landaulet-22-1.jpg

mercedes-maybach-g650-landaulet-24.jpg

Tin liên quan